„Děti si samy namalovaly různé prolézačky a houpačky. Prakticky ve všech návrzích se objevila lanovka, konstatovala starostka Miroslava Kodlová, která investici za šest set tisíc korun sleduje. O polovinu částky se postarala obec, druhou částí je dotace z ministerstva pro místní rozvoj.

„Společnost Tomovy parky, kterou jsme ve výběrovém řízení zvolili, nepřišla sice s nejlevnější nabídkou, ale zaujala nás několikaletou zárukou i příslibem další spolupráce,“ dodala Kodlová.

Věže, mosty a jiné komponenty, včetně malovací tabule, staví zmíněná firma z východních Čech. „Jsme z Hnanice od Turnova a sami prvky vyrábíme i instalujeme. Na Rokycansku už jsme dokončili pár obdobných akcí,“ nechal se slyšet montér Roman Procházka.