„Počet dětí přesně neznáme, ale demografický vývoj obce naznačuje, že určitě deset i více rodin bychom neuspokojili,“ uvedl starosta Michal Černý.

Ve školce místo pro nové zájemce nebylo, v části objektu totiž působí knihovna. „Přemístili ji sem už před lety, když dětí ubylo a obec zrovna pro zařízení hledala budovu dostupnou i starším. Teď se sice připravuje její stěhování, ale v nových prostorách je toho ještě třeba hodně udělat,“ u- vedla ředitelka Václava Au- brechtová, která je ve Volduchách ředitelkou ZŠ i MŠ. Doplnila, že zatím situaci vyřešila rekonstrukce prostor školní družiny, kam se přestěhují předškoláčci. K dispozici pro ně bude patnáct míst. „Řešení to je pouze dočasné, požádala jsem hygienu a další instituce o výjimku do 31. srpna 2013, tedy pro příští školní rok. Zatím výhrady nejsou, jenom budeme muset dořešit ještě šatnu. Vstup do objektu bude užívat školka vlastní, takže provoz obou zařízení nebude navzájem rušivý,“ doplnila. „Výhodu uspořádání vidíme v tom, že si alespoň malí zvyknou na školní prostředí a usnadní jim to přechod do první třídy,“ míní starosta. Navíc budou mít v místě k dispozici i počítačovou učebnu a keramickou dílnu.

Rozšiřování družiny se z větší části dělalo podle původního projektu, který řeší celkovou rekonstrukci školní budovy. Akce se uskutečnila hned v prvních měsících roku a stála zhruba 390 tisíc, tři sta na ni dostaly Volduchy od Plzeňského kraje. Až se uvolní prostory školky, vrátí ´základce´ její místnosti.

Představitelé Volduch zároveň nepouští ze zřetele stěhování knihovny. Vybrali pro ni dům č. 126, který obci patří. Zčásti už ve druhé polovině minulého roku úpravou prošel. Měnila se střešní krytina a okna, další prostředky byly vložené do sušení objektu. Dohromady zatím provedené změny přesáhly milion. „Letos bychom chtěli pokračovat, uvidíme ale, jak to bude s financemi vzhledem k dalším akcím,“ dodal Černý. V budoucí knihovně je třeba udělat nové omítky, vytápění a sociální zařízení.