V letošním roce tak přirozeně došlo i na obnovu prostor obklopujících mateřskou školu. Za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí České republiky jsme zrealizovali projekt „Zahrada v přírodním stylu MŠ Volduchy“. Celý areál se výrazně proměnil a ke stávajícím herním prvkům v zahradě přibylo dalších 15 objektů – vyvýšené záhony, ohniště s lavičkami, lavice se stříškami, altán s lavicemi, vrbová chýše, dřevěný xylofon, hmyzí hotel, dřevěné mlhovadlo…

To vše doplňují nové záhony kvetoucích trvalek, cibulovin a trav, rozsáhlé výsadby skupin keřů a výsadba listnatých stromů. Celkové náklady na akci se vyšplhaly na 600.523,- Kč, z toho činila podpora ze strany Státního fondu životního prostředí ČR 83,26%.

Velmi důležitým aspektem celého projektu je samozřejmě participace dětí na jeho fungování – spolu s pedagogy se budou podílet na vybavení hmyzího hotelu, výsadbách v záhonech, budou se starat o krmítka a jistě zvládnou i další drobné zahradnické práce. Na závěr pak patří velký dík Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody BERKUT, jejíž členové a zaměstnanci celou akci velmi zdařile a citlivě zrealizovali.