Uskutečnil se v sobotu v sále místního kulturního zařízení a nechyběla ani bohatá tombola. Od dvaceti hodin zde k tanci a poslechu hrála skupina Sekvence. V půl deváté přišlo na řadu vystoupení nejmenších členů sboru. Kluci a holky nacvičili představení vystihující práci hasičů, a to, že je nezastaví ani zlí duchové.