Každý člen komise je za svou práci finančně ohodnocen. Podle ustanovení mu přísluší za výkon funkce odměna ve výši tisíc tři sta korun, zapisovateli okrskové volební komise pak odměna ve výši patnáct set korun a předsedovi okrskové volební komise ve výši tisíc šest set korun.

Člen volební komise musí splňovat několik základních požadavků. Minimální věková hranice je osmnáct let, nesmí kandidovat za žádnou stranu a musí být občanem České republiky.

Každá kandidující strana má ale možnost nominovat do každé okrskové volební komise jednoho svého zástupce, který ale nemusí být přímo jejím členem.

„Letos jsem chtěla získat místo ve volební komisi, ale přihlásila jsem se bohužel už pozdě. Mrzí mne to, protože jsem moc ráda mezi lidmi, zvláště když jde o něco opravdu důležitého. Navíc by to byla docela dobře placená brigáda. Doufám, že to proto klapne příště,“ říká Barbora Červenková.