Majitelé psů mají od prvních lednových dnů možnost nechat své čtyřnohé mazlíčky volně proběhnout hned v šesti lokalitách okresního města. V prosinci 2014 vydala rada města novou vyhlášku, kterou upravila pravidla pro volný pohyb pejsků. Do té doby se psi mohli zbavit vodítka pouze na louce u Rakováčku.

Dle nové vyhlášky, která nabyla účinnosti 6. 1. 2015, je možnost využít k těmto účelům lokality Husovy sady louka pod hřbitovem, Husovy sady louka u letiště, plocha pod bývalými kasárnami, louka Luční ulice, louka v ulici Matěje Šmolíka a louka u Boreckého rybníku.

V příloze zveřejněné vyhlášky na webových stránkách města jsou graficky znázorněna území, která jsou pro volný pohyb psů vymezena.

Ještě je třeba upozornit, že dvě z uvedených lokalit a to louka u letiště a louka v Luční ulici jsou na území honitby a pohyb v těchto místech tedy podléhá zákonu o myslivosti. Je zde například zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů.