Se svými argumenty v těchto dnech seznámilo Sdružení města a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) přímo samotného ministra dopisem. Bursíkův resort chce i přesto v naplňování záměru pokračovat a vykupování hodlá zahájit v lednu 2009.

Podle mluvčího ministerstva Jakuba Kašpara hodlá resort prosadit v novele obalového zákona výkupy PET lahví a plechovek, od nealkoholických a mírně alkoholických nápojů, jako jsou limonády, minerálky, stolní vody a pivo. Dále předpokládá zavedení plastových obalů, které se budou moci plnit opakovaně stejně jako skleněné lahve. „Cílem je výrazně zvýšit recyklaci obou druhů obalů. Z plechovek se ke zpětnému použití zatím dostane jen zanedbatelné množství. U petek je to nyní 48 procent obalů. Skandinávský model, který nás částečně inspiruje, ale naznačuje, že to může být i dvakrát tolik,“ uvedl Kašpar.

Marek Sýkora ze sekretariátu SMOPK říká, že zdvojnásobení recyklace PETu pomocí zavedení zálohování je utopií. Naopak prý klesne podíl recyklace ostatních komodit. „Petky jsou jakýmsi symbolem třídění odpadu. Když se přestanou třídit, razantně se sníží i třídění nevrtaného skla, papíru a kartonových nápojových obalů,“ uvedl Sýkora s tím, že do nákupu třídicích nádob a propagace třídění se investovalo jen v západních Čechách hodně přes sto milionů korun. „Jen v Plzeňském kraji je tři tisíce žlutých nádob na vracení plastových obalů. Pořizovací cena je v průměru 8000 korun, což znamená, že nádoby za 24 milionů se najednou stanou zbytečné a to v době, kdy každý obyvatel kraje vytřídí za rok v průměru 8,5 kilogramů plastů a tento údaj rok od roku stoupá,“ dodává Sýkora. „Prosíme Vás, a Vyzýváme Vás, abyste od návrhu ustoupil, a to s okamžitou platností,“ zdůrazňuje proto SMOPK v dopisu ministru Bursíkovi.

Kašpar se Sýkorovým tvrzením nesouhlasí. „Nemyslím si, že PET je symbolem třídění odpadu. Podle mě je to spíše papír, ale to jsou stejně jako u pana Sýkory subjektivní pocity. V každém případě nechceme, aby se množství jiných druhů tříděného odpadu snížilo. Návrh zákona bude určitě připraven v takové podobě, aby se toto riziko eliminovalo. Uvědomujeme si samozřejmě fakt, že právě PET je z tříděného odpadu jeden z ekonomicky nejzajímavějších materiálů. V současné době hlavně analyzujeme zkušenosti v těch zemích, kde se výkupy PETu zabývají. Zkoumáme pozitivní dopady, ale i ty negativní, abychom se jim vyvarovali,“ říká Kašpar, podle kterého se Bursíkovo ministerstvo inspiruje nejen na severu Evropy, ale i V Chorvatsku, Austrálii, USA nebo Německu, kde ovšem v poslední době systém vykupování některých obalů spíše zkomírá.

Ještě než SMOPK dopis poslalo, mohli se s ním seznámit představitelé Svazu výrobců nealkoholických nápojů. Ti zájem z regionů vítají. „Jsme rádi, že taková iniciativa ze stran měst a obcí je. Hlásíme se k ní. Zavedení zálohování na PET obaly by mělo negativní ekonomický i ekologický dopad,“ říká tajemník svazu Zdeněk Huml. Poukazuje například na to, že výrobci by museli před zavedením zálohových plastů i plechovek investovat desítky a možná stovky miliard korun do nových technologií a také se zvýší ceny lahví. „I láhve na jednorázové použití budou muset obsahovat nějaké ochranné prvky, které zamezí falzifikaci, a také podle nich automaty na odebírání vrácených lahví poznají, o jakou láhev jde a kolik peněz za ní vyplatí. To zdraží láhve. V případě obalů na opětovné použití budou muset firmy investovat do nových stáčecích linek. Samozřejmě budou muset nové typy lahví koupit a k nim i nové přepravky. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že obrátkové plastové lahve se zdaleka neotočí mezi zákazníkem a výrobcem tolikrát, aby se to vyplatilo. Například Pepsi-Cola a Coca-Cola už obratové plasty kdysi zavedla musela je stáhnout. Zájem o ně nebyl ani mezi spotřebiteli,“ říká Huml. Dodává dále, že na opětovně plnitelné láhve se spotřebuje více PETu, při jejich mytí se budou používat chemické roztoky a s jejich koloběhem bude spojen větší objem dopravy a spálené nafty.

Kašpar tyto názory striktně neodmítá. Podotýká ale, že Bursík zatím jen zveřejnil záměr. „Teď se dělají analýzy a studie a na základě nich se teprve bude dělat nějaký prvotní návrh. Bude hotový na podzim. Pak bude nejvhodnější prostor na diskuse. Do nich samozřejmě zapojíme všechny zúčastněné strany, aby paragrafový návrh byl pokud možno co nejdokonalejší. Do vlády bychom ho chtěli dát příští rok na jaře, aby novela mohla platit od 1. ledna 2009,“ dodal mluvčí ministerstva životního prostředí.

Odkaz na tiskovou zprávu k tématu vydanou Ministerstvem životního prostředí najdete zde.

Následuje dopis psaný předsedou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Jaroslavem Perlíkem Ministerstvu životního prostředí ČR.

Vážený pane ministře,
dovolujeme si Vám prostřednictvím tohoto dopisu, který doufáme obdržíte osobně do Vašich rukou, vyjádřit ZÁSADNÍ NESOUHLAS měst a obcí Plzeňského kraje k uvažovanému záměru Ministerstva životního prostředí týkajícího se zavedení zálohového systému pro nápojové obaly (především jednocestné obaly), zejména pak nápojové obaly PET lahví.
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje je největší organizací, sdružující obce a města v Plzeňském kraji. Jeho členem je 161 měst a obcí Plzeňského kraje, ve kterých žije více jak 72 % obyvatel kraje.
S Vaším návrhem, který má být zaveden prostřednictvím novely zákona o obalech, velmi zásadně nesouhlasíme a dovolujeme si Vám sdělit argumenty, které mají města a obce jako zástupci samospráv k tomuto, dle nás „nešťastnému návrhu“.
Jak jistě víte, v České republice na základě zákona o obalech funguje systém zpětného odběru obalů a obalových odpadů, který je zajišťován jedinou autorizovanou obalovou společností. Do tohoto systému je kromě povinných osob (tzv. klientů) zapojeno skoro pět a půl tisíce obcí České republiky, ve kterých žije 9,9 miliónu obyvatel. V Plzeňském kraji je do systému zapojeno 90 % obcí a 96 % obyvatel kraje, což je 532 tisíc obyvatel.
Systém je postaven na skutečnosti, že obaly a odpady obalů jsou sbírány prostřednictvím komunálních systémů sběru a dalšího nakládání s odpady v obcích, které obce a města budují prakticky od listopadové revoluce v roce 1989. Základní páteří systémů je sběr a svoz tzv. vytříděných složek komunálních odpadů: papíru, skla, plastů, nápojových kartónů a kovů. Vyjma budování infrastruktury pro zajištění sběru těchto obalů a odpadů obalů zajišťují obce ve spolupráci s jinými subjekty osvětu k tomu, aby obyvatelé obcí odpady odděleně shromažďovali, tedy třídili, a tyto odpady mohly být v co největším množství materiálově využívány.
Za budováním celého systému stojí neuvěřitelné množství práce, které každodenně odvádí zástupci samospráv měst a obcí a ostatní zástupci územní veřejné správy ve všech krajích České republiky. Celý systém je každým rokem dokonalejší a dle evropských statistik je jedním z nejlepších v rámci Evropské unie.
V České republice se aktivně do třídění odpadů zapojuje 69 % obyvatel, jejichž obce jsou zapojeny do systému zpětného odběru obalů a odpadů obalů (tedy přibližně 6,8 miliónu obyvatel). V třídění odpadů jsme opravdu velmi vyspělým státem na světě.
Do budování celého systému vložily obce a města ohromné množství finančních prostředků v řádech miliard korun. Prostředky jsou vkládány do systému každodenně. Nejenom do budování infrastruktury sběru a svozu vytříděných složek odpadů obalů, ale i do zajištění osvěty a výchovy obyvatel. Celý systém (zejména v oblasti osvěty) podporuje po celou dobu jeho budování částečně i stát. Příspěvky, které obce dostávají od systému EKOKOM, zajišťují provoz celého systému, za který jsou odpovědny obce jako původci odpadů. Jednou z komodit, které se velmi dobře plošně v českých, moravských a slezských obcích odděleně sbírají, a tedy třídí, jsou plasty. Pojem třídění odpadů je pro běžného občana nejvíce spojen s tříděním PET lahví do tradičních „žlutých kontejnerů“. Ano, dle řady průzkumů postojů a mínění veřejnosti k třídění odpadů, drtivá většina obyvatel si spojuje třídění odpadů právě s tím, že se mají třídit PET lahve. Vytříděný PET je tedy tahounem třídění odpadů a komunálních systémů obcí v České republice. V odděleném sběru plastu tvoří velmi významnou část (až 80 %), což se dá velmi hravě zjistit při otevření jakéhokoli žlutého kontejneru v jakékoli obci či městě v naší republice.
Česká republika je za loňský rok první v třídění plastů v rámci Evropské unie. Každý Čech ročně vytřídí 6 kilogramů plastů. Náš, Plzeňský kraj je za rok 2006 první ve výtěžnosti třídění odpadů obalů ze všech krajů České republiky. Vůbec nejlepší jsme v třídění plastů, každý obyvatel Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 8,5 kg plastů. Velmi výraznou část plastových obalů tvoří právě PET lahve. O ostatní plastové obalové odpady není ze strany zpracovatelů takový zájem jako o PET lahve.
Dle námi získaných údajů se za rok uvede v ČR na trh 59 tisíc tun nápojových PET lahví. Z toho se více jak 30 tisíc tun PET lahví vytřídí a recykluje. To znamená 51% a tento trend má každým rokem vzrůstající tendenci. Tento PET je na dotřiďovacích linkách dle barvy a druhu roztříděn a zpracováván ve zpracovatelských závodech.
Vámi a Vaším ministerstvem navrhovaný systém znamená, dle našeho názoru, naprosté zhroucení celého systému nakládání s vytříděnými odpady, naprosté zhroucení systému odděleného sběru těchto odpadů. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit na následující skutečnosti:
- V případě zavedení zálohového systému pro nápojové obaly zůstanou žluté nádoby na plast prázdné. Jen na území Plzeňského kraje je těchto nádob více jak tři tisíce, jejich pořizovací hodnota je v průměru 8000 Kč za jednu nádobu, tedy celkově 24 miliónů Kč. Co s těmi nádobami budou naše obce dělat?
- Co budou dělat obcemi zřizované společnosti zabývající se nakládáním s odpady a ostatní soukromé společnosti (oprávněné osoby) s investicemi do svozových vozů, třídících a dotřiďovacích linek a ostatních zařízení pro odpadové hospodářství?
- Mnohem horší je skutečnost, že v případě zavedení zálohového systému pro nápojové obaly naprosto demotivujete občany v třídění odpadů. Jsme stoprocentně přesvědčeni o tom, že občané přestanou třídit odpady. Ano, Vámi realizovaný návrh způsobí, že občané přestanou ostatní odpady třídit! Řada občanů začala třídit nejdříve PET lahve (jsou opravdovým synonymem třídění odpadů), a poté ostatní komodity. Nyní je občané třídit přestanou a třídění odpadů se výrazně sníží.
- Zhatíte práci všech, kteří věnovali budování systémů sběru a svozu vytříděných odpadů a osvětě k třídění odpadů řadu let. Co řeknou občané nám starostům? Neustále jsme jim říkali, že mají třídit odpady, a najednou to nebude platit. „Když nemusíme třídit PET lahve, tak nemusíme třídit nic“ – ano - takto si to občané mohou a budou vysvětlovat. Jsme si tím jisti.
- Připravíte obce a města o nemalé finanční prostředky ze systému EKOKOM, ze kterých je hrazen provoz nakládání s odpady v obcích a městech. Tento provoz je nesmírně nákladný a výrazným způsobem zasahuje rozpočty obcí. Každoročně finanční náklady na provoz systémů nakládání s odpady v obcích stoupají. Váš návrh připraví obce a města o nemalé finanční prostředky a bude mít tedy negativní finanční dopad na rozpočty obcí a měst. Obce budou nuceny zvyšovat poplatky za systém nakládání s odpady pro svoje obyvatele či více zatěžovat své rozpočty na úkor investic do rozvoje obcí !!!
- Argument, že zavedení zálohového systému pro nápojové obaly bude řešit i sociální problém, je opravdu úsměvný. Jen vložíte další nástroj do ruky takzvaným sociálně nepřizpůsobivým občanům či „bezdomovcům“ , kteří s vratnými nápojovými obaly budou nakládat mimo zákonné meze, tak jako je tomu u kovů, které jsou předmětem výkupu ve výkupnách a sběrnách surovin. Ze strany Vašeho poradce pana Vondrouše bylo v tisku avizováno šest korun za jeden vratný nápojový obal. Snahou obcí a předpokládáme, že i státu, je tyto lidi vracet na trh práce, a ne jim dávat další nástroje pro minimálně velmi podivné způsoby obživy.
- Nedovedeme si představit situaci, kdy všichni občané půjdou či pojedou do obchodů vracet prázdné PET lahve. Řada občanů to dělat nebude a vratné obaly od těchto občanů budou příležitostí pro společensky nepřizpůsobivé občany bez řádného zaměstnání, kteří se tímto způsobem budou velmi slušně živit bez toho, aby byli zaměstnaní a odváděli řádně státu daně. Naopak ještě k tomu budou v řadě případů pobírat sociální dávky.
Toto jsou argumenty z úrovně a pozice obcí. Velmi nás mrzí, že Vy jako představitel státu s omezeným mandátem a nevelkou zkušeností s komunální politikou, chcete zrušit systém, který je na vysoké úrovni, velmi dobře funguje a je neustále zlepšován. Připadá nám, že tradicí v našem státě je zrušit to, co funguje, protože je asi podezřelé, že to funguje.
Další argumenty proti Vašemu návrhu již nejsou argumenty obcí a měst, ale my, obce a města Plzeňského kraje se s nimi ztotožňujeme, neboť jsou neméně podstatné. Vámi navrhovaný systém má fungovat na principu automatů v každém prodejním místě s prodejem nápojových obalů či tato prodejní místa musí zajistit jiný způsob vracení nápojových obalů na základě záloh. Dle našich údajů je v ČR 70 000 prodejních míst a cena jednoho automatu je 600 tisíc Kč. Znamená to náklady pro obchodníky ve výši neuvěřitelných 42 miliard korun!!! I kdyby nápojový automat nebyl v každé prodejně a vratný systém by byl zajišťován prostřednictvím zaměstnanců těchto prodejních míst (ručním odebíráním vratných nápojových obalů), náklady nebudou menší. Co tento argument znamená? Opět „velká pomoc malým podnikatelům a živnostníkům ze strany státu“. I za tyto subjekty, které jsou v našich obcích páteří obchodu, nemůžeme s Vaším návrhem souhlasit. Je nadmíru jasné, že nápoje balené do jednocestných nápojových obalů výrazným způsobem podraží. Uvědomte si prosím, že ve velké míře jsou do těchto obalů plněny nealkoholické nápoje, které v největší míře pijí děti a mládež, tedy ti, kteří nevydělávají. Je to tedy zdražení směřované především proti rodinám!!!
Pokud budeme mluvit o tzv.“vícenásobných vratných obalech“, dle našich informací se dají použít ve dvou či maximálně třech cyklech. Pak jsou již nevhodné. Znamenalo by to další obrovské investice pro tzv.“plniče obalů“, tedy výrobce nápojů v řádech dalších desítek miliard korun.
Je sice pravdou, že PET, který má být snad ještě drcen přímo v místě prodeje, nepůjde na skládku, ale bude velmi málo využitelný, protože drcené PET lahve nebudou přetříděny podle barvy a materiálu. Výrazným způsobem tak Váš návrh omezí samotnou existenci zpracovatelů plastů na území České republiky! Již jsme komunikovali se zpracovateli plastů, a ti jsou jednoznačně proti Vašemu návrhu, stejně jako my, obce Plzeňského kraje.
Obdobně je tomu u výrobců obalů a jejich svazů a asociací: Potravinářské komory, Českého průmyslového sdružení pro obaly a životní prostředí (CICPEN), SYBA - obalové asociace či Svazu výrobců nealkoholických nápojů. Se všemi těmito organizacemi se spojíme a budeme je informovat o našem stanovisku k Vašemu návrhu. Velmi dobře víme, že proti tomuto návrhu jsou „odpadáři“ z veřejné správy (tedy pracovníci zajišťující odpadové hospodářství ve veřejné správě v úrovni obcí a krajů) a rovněž tak oprávněné osoby – svozové odpadové společnosti a zpracovatelé odpadů. Již jsme s naším nesouhlasem seznámili v rámci pravidelného setkání zástupce Parlamentu ČR, kteří jsou zvoleni za náš Plzeňský kraj. Ti se napříč politickým spektrem shodli na tom, že tento Váš návrh nepodpoří!!! Věříme, že tomu tak opravdu bude, respektive věříme tomu, že tento návrh, který vůbec není šťastný, nepředložíte vůbec do Parlamentu České republiky.
Vážený pane ministře,
s naším stanoviskem k zálohového systému pro nápojové obaly, se kterým zásadním způsobem nesouhlasíme a odmítáme jej, seznámíme Svaz měst a obcí České republiky a všechny důležité instituce nejenom v našem kraji. Poskytneme jej médiím, abychom jejich prostřednictvím informovali o našem postoji naše obyvatele.
Prosíme Vás, a vyzýváme Vás, abyste od návrhu ustoupil, a to s okamžitou platností a nepořizoval odbornou studii na prověření reálnosti tohoto návrhu. Jejím závěrem, pokud bude zpracovávána na opravdu odborném, nestranném a s ekonomickými a reálnými souvislostmi uvažovaném základě, musí být naprostá neproveditelnost zálohového systému pro nápojové obaly v České republice. Tento systém bylo vhodné zavést před tím, než byl zaveden stávající systém, tedy někdy v polovině devadesátých let minulého století (tak tomu bylo v severských zemích, kde systém relativně funguje). Zkušenosti z Německa to jednoznačně ukazují a je třeba si z nich vzít příklad.
Zároveň Vás prosíme, abyste se Vy a Vaše ministerstvo spíše zabývalo aktuálními problémy obcí v odpadovém hospodářství.
Bylo by třeba odstranit stanovené maximální sazby místního poplatku za systém nakládání s odpady na území obcí (naše Sdružení se o to pokouší již několik let). Důvodem jsou neustále se zvyšující náklady za systém nakládání s odpady, které obce musí platit ze svých vlastních prostředků. Zkrátka: maximální zákonem o odpadech stanovená částka je nevyhovující. Žádáme její odstranění. My - starostové a zastupitelé obcí a měst - nejlépe víme, jakou výši poplatku můžeme stanovit v naší obci, aby ji občané respektovali a hlavně hradili.
Dále Vás žádáme, abyste jakýmkoliv způsobem ve spolupráci s ostatními orgány ústřední státní správy zabránil či zajistil úplné zrušení plateb v rámci výkupů kovů (včetně cenných kovů) v zařízeních, kterým se říká výkupny druhotných surovin či sběrny surovin. Obcím, ostatním institucím včetně státních, ale i občanům a soukromým subjektům vznikají neuvěřitelně vysoké škody na majetku kvůli sociálně nepřizpůsobivým občanům, kteří kradou veškeré kovové komponenty staveb či ostatních zařízení za účelem obohacení. Stejně tak je výrazně narušován systém zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení, zajišťovaný provozovateli kolektivních systémů. Dochází k neuvěřitelným škodám v čím dál větším rozsahu v celé naší republice. Orgány činné v trestním řízení nechtějí tyto případy řešit, většinou se jedná o naprosto neprokazatelné přestupky. Jsou jich opravdu tisíce!!!
Děkujeme, že jste se s tímto dopisem, který je naším jednoznačným stanoviskem, seznámil.
S pozdravem za obce a města Plzeňského kraje
Jaroslav Perlík
Předseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje