Z důvodu probíhajících stavebních prací je park sice stále pro veřejnost uzavřen, ale některé novinky jsou patrné při pohledu z přilehlých chodníků v Plzeňské a Jiráskově ulici. Kolemjdoucí zřejmě nejvíce zaujme nový vstup do parku zvýrazněný Kamennou bránou akademického sochaře Václava Fialy z Klatov.
Nelze si také nepovšimnout stavby nového oplocení ve směru do Jiráskovy ulice, kde kameníci postupně obkládají pískovcem kovové sloupky i betonový základ plotu.

A co se děje uvnitř parku? Je prakticky hotové veřejné osvětlení a rychle pokračuje budování parkových cest. Zahradníci na podzim již vysadili část stromů a nyní pokračují ve výsadbách rostlin na jednotlivé záhony. Ve staré části – na ploše bývalého hřbitova – byly přemístěny náhrobky k obvodové tj. hřbitovní zdi, tak aby nebránily průhledům parkem. Litinový kříž s Kristem září novým nátěrem a pod ním kameníci pokládají jednotlivé žulové schody.
V novém parku sochař dokončil dřevěnou Trojitou bránu, která bude novou dominantou parku při pohledu od autobusového nádraží a stavbu fontány se žulovou stuhou. Zbývá mu ještě zhotovit lavičku Labyrint.

A kdy zrekonstruovaný park přivítá první návštěvníky? Stane se tak v první červencové dekádě!