Vpřípadě komunikace vedoucí ´Boženou Němcovou´ se jedná o dolní část, kde kvůli majetkoprávnímu vypořádání bylo oproti zbytku dokončení posunuté.

„Akce tentokrát zahrnuje opravu komunikace, chodníků a prodloužení cyklostezky. Navíc se týká i veřejného osvětlení, přeložky sdělovacích kabelů, přeložky VTL plynovodu a dojde rovněž na sadovnické úpravy,” informoval mluv-čí města Jan Engler. Doplnil, že stavba bude koordinovaná se samostatnou akcí Správy železniční dopravní cesty nazvanou Zabezpečení stávajícího železničního přejezdu. Dokončení se předpokládá koncem zimy 2012.

Pro rekonstrukci křižovatky B. Němcové – Zeyerova komise vybrala společnost EUROVIA CS, a. s., s cenou
5 943 473 Kč (včetně DPH).
S rekonstrukcí bude spojeno několik částečných dopravních uzavírek, o nichž ještě přineseme informace.