Malí sportovci nezahálejí ani během prázdnin. Cyklisté se vypravili na dopravní hřiště v Rokycanech, kde se pod dohledem instruktorů učili, jak se na silnici chovat. Členové se zúčastňují a a umisťují se na předních příčkách při soutěžích v lehké atletice, brännballu, v soutěžích všestrannosti nebo na Medvědí stezce. V zimě nabízí ASPV cvičení v sále pro děti, rodiče plus děti i pro ženy. Před pár dny také Všeničtí zakončili příměstský tábor se zaměřením na olympijské hry.

Starosta josef Král s obecními symboly Bezděkova.
Turisté nemohou Bezděkov minout, obecní symboly byly udělené vloni