„Někdo by bral fasádu třeba světlejší, někdo možná tmavší, ale s nespokojeným jsem se nesetkal. Kromě toho, ani tak nešlo o tu barvu, i když určitě hraje svou roli, jako o zateplení, které bylo cílem. Podařilo se nám ovšem, myslím, oboje,“ hodnotil starosta Zdeněk Hruška.

Dodal také, jak jsou rádi, že už je hotovo. Původně s dokončením prací počítali nejdříve až koncem měsíce. Od výsledného efektu si Týčtí slibují ušetření spousty energie vynaložené na vytápění a v důsledku i zútulnění prostředí.

Jako první týmově hodnotily výsledek při pravidelných čtvrtečních lekcích zumby ženy. „jednoznačně jsme se shodly, že je to teď nejhezčí dům na návsi a díky své novosti pomalu v celé vsi. Barva je pěkná, a tím více vynikla i vyměněná okna a nová střecha,“ uvedla Václava Fikarová.

Úprava kulturního centra a úřadu v jednou, stála obecní kasu 280 tisíc. Kromě toho dostali od kraje dotaci ve výši 270 tisíc korun. „Finanční záležitosti vyšly podle předpokladu, nemusíme shánět další prostředky,“ konstatoval spokojeně Hruška.

Kromě zmiňované úpravy se objekt vloni dočkal nových oken a dva roky předtím střechy. Rozpadávající se eternitovou krytinu nahradila tašková.