Zastupitelstvo města při svém jednání v pondělí 6. září:
Schválilo:
j Udělení Ocenění významných osob města Rokycany za rok 2010 panu Václavu Benedovi.
j Odnětí čestného občanství města Rokycany K. Gottwaldovi a A. Zápotockému.
j Poskytnutí finančního daru městu Frýdlant ve výši 100 000 Kč jako podporu na odstranění škod po povodni.
j Realizaci nového vstupního systému plaveckého bazénu na okraji města.
 Změny rozpočtu:
1. přijetí neinvestiční dotace z krajského úřadu na podporu informačních center ve výši 20 000 Kč
2. přijetí neinvestiční dotace Ministerstva kultury České republiky na podporu regionálních kulturních tradic ve výši třiceti tisíc korun
3. přijetí neinvestiční dotace z krajského úřadu na Projekt prevence kriminality ve výši 49 500 Kč
4. navýšení dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu příspěvku na péči v r. 2010 ve výši 5 700 000 Kč.
j Vydání „Obecně závazné vyhlášky č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu“
j Vydání „Obecně závazné vyhlášky města Rokycany č. 3/2010 o zákazu kouření, zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a užívání zařízení na dětských hřištích a sportovištích“
j Vydání „Obecně závazné vyhlášky města Rokycany číslo 6/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“