Začala první a momentálně se pracuje v okolí okružní křižovatky. Od ní k vjezdu na parkoviště Billa v chodníku vede otevřený výkop a dění probíhá při částečném omezení provozu. Naproti tomu u domů se přípojky dělají bezvýkopovou technologií. V rámci této etapy dochází i k překopu vjezdu na parkoviště a s otevřeným výkopem v pravém jízdním pruhu bude třeba počítat až k čp. 1170.

I ve 2. etapě má k čp. 352 rekonstrukce plynovodu pokračovat za částečného omezení provozu. Mezi vjezdem na parkoviště Kauflandu a křižovatkou s Čapkovou ulicí bude opětně využitá bezvýkopová technologie. K překopu silnice dojde po částech, a to k čp. 259 až 352. Pohyb staveništěm umožní pruh oddělený zábradlím.

Ve 3. etapě se počítá s výměnou potrubí od zimního stadionu pod podjezd trati. Tentokrát se podle informací tiskové mluvčí městského úřadu Anety Benešové bude odehrávat za plné uzavírky silnice. Přesný čas ale podle ní provádějící firma s ohledem na výskyt možných komplikací zatím nesdělila. Obsluhy sportovního areálu a nemovitostí v ulicích Čapkově a Lázeňské budou i za úplné uzavírky zajištěné a pohyb chodců zase umožní pruh oddělený zábradlím.

Trasa od podjezdu trati ČD ke křižovatce s ulicí Čelakovského je 4. etapou a od 28. června by se měla odehrávat opět za úplné uzavírky silnice. „Obsluha areálů v ulicích Čelakovského, včetně navazujících, a Bílá halda bude možná,“ dodala Benešová. Dojde též k uzavření chodníku, místo něj poslouží pruh oddělený zábradlím.

Rekonstrukce v ulici Matěje Šmolíka od regulační stanice k ulici Zeyerově, je 5. etapou. Počítá se s uzavřením stezky pro chodce, ale zachováním obslužnosti domu čp. 191.

Úplná uzavírka silnice má provázet také 6. etapu. Spadá do ní úsek od křižovatky s ulicí Čelakovského ke křižovatce s ulicí Boženy Němcové. Na zajištění obslužnosti areálů a nemovitostí navazujících na ulici Čelakovského je ale i tentokrát pamatováno. Dojde však k uzavření chodníku, na čas jej zastoupí jen pruh oddělený zábradlím.