Výstava prostřednictvím trojrozměrných exponátů, historické techniky a figurín v dobových uniformách připomněla návštěvníkům srpen 1968 se zaměřením na okresní město. „Součástí zdařilé expozice byly texty s celorepublikovým vývojem událostí, dobové fotografie z města, ale zejména vzpomínky pamětníka, který v srpnu 1968 prožíval vpád vojsk přímo v areálu rokycanských kasáren jako vojín základní služby,“ uvedl šéf zařízení František Koch.

Při vernisáži výstavy, která začala 12. srpna, se přítomní seznámili se sbírkou spojovací techniky. Během 24 dnů vidělo expozici, která byla realizována díky podpoře ministerstva obrany, více než 2500 zájemců.