„Přístup zaměstnanců k plnění pracovních povinností přispěl k tomu, že plánované cíle pro rok 2017 byly vcelku splněné,“ uvedl jednatel společnosti Petr Krob. Zároveň dodal, že přes úspěchy došlo k enormnímu nárůstu reklamačních nákladů. Pokud jde o zakázky, zatím se jeví v minimálně stejné úrovni jako letos.

V kontextu s uvedeným se firma nakonec rozhodla pracovní úsilí svých zaměstnanců ocenit úpravou mezd. „Bez účinné podpory a pomoci všech by to ale bylo velmi obtížné. Zákazníci úpravy prodejních cen našich výrobků nepřipouštějí a neumožňuje to ani značná konkurence. Jedinou cestou jak vytvořit podmínky pro další úpravy mezd je zvyšování produktivity práce a omezování zbytečných nákladů, včetně reklamačních,“ podotkl Krob. Každopádně podle něj od ledna dochází ke zvýšení osobního hodnocení dělnických profesí průměrným navýšením mzdy o cca 15 %.

„Navýšení bude plně hrazené na úkor zisku společnosti, není nijak kompenzované následnou úpravou prodejních cen našich výrobků. Proto je pro udržení této úrovně mezd nesmírně důležité, aby nedocházelo ke zvyšování reklamačních nákladů,“ upozornil Krob.

Připomněl, že pracovníci, kteří vloni plnili stanovená kritéria pro výplatu, obdrželi v prosinci doplatek třinácté mzdy ve výši 50 % měsíční (první část v létě). Rozdělený bonus činil 5 902 000 Kč. „Zaměstnanci, včetně agenturních, obdrželi také kolekci a pro padesát z nich byl uspořádaný zájezd do Laufu a Norimberka. Zahráli si bowling, bylo pro ně přichystané občerstvení a večer navštívili norimberský vánoční trh. Celý zájezd byl pro účastníky bezplatný,“ uzavřel Krob.