Zákon uvádí, že osvobození se poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2009. „U novostaveb zkolaudovaných v roce 2008 a 2009 už nárok na osvobození v roce 2009 nevznikl. U těch, které byly zkolaudovány před rokem 2008, nárok na osvobození trval ještě pro rok 2009, ale pro letošek zanikl,“ vysvětlila Jitka Ježková, mluvčí Finančního ředitelství v Plzni.

To, že už v tomto roce musí zaplatit daň, mohlo některé majitele domů a bytů překvapit. Pádným důvodem k nespokojenosti je ale pro ně spíše novela zákona, která letos nabývá účinnosti. Ta totiž zdvojnásobila téměř všechny sazby daně. „Mám domek na Rokycansku, v obci čítající asi tisícovku obyvatel, a letos mi Česká daňová správa vyměřila daň ve výši šest set devadesát tři korun. Přesnou částku si z loňska nepamatuji, ale určitě jde o navýšení více než poloviční,“ sdělila majitelka nemovitosti, která si přála zůstat v anonymitě. K opatření má výtky. „Věděla jsem o tom už poměrně dlouhou dobu, takže jsem s podobnou cifrou počítala. Ale vadí mi to. Naši zákonodárci by měli začít s omezováním u sebe,“ míní seniorka.

Finanční úřad reaguje na písemné stížnosti vysvětlujícím dopisem. „V něm poplatníka znovu seznámíme s důvody změny jeho daňové povinnosti,“ doplnila Ježková.

Výše daně se odvíjí podle toho, v jaké obci se nemovitost nachází. Jsou rozděleny do pásem podle velikosti. „Nejvyšší daň tedy platí lidé, kteří mají dům či byt v Rokycanech, a nejnižší v obcích do tisíce obyvatel, jako je například Cekov, Čilá, Bujesily,“ uvedla Ježková.

Poplatníci musí letos uhradit daň do konce května. Finanční úřad, aby jim usnadnil včasné zaplacení, rozeslal všem složenky.