Dnes od osmnácti hodin účastníci proberou v sídle obecního úřadu rozpočtové opatření, změnu územního plánu i cenu vody. Věnovat se budou také vstupní komunikaci ke kostelu, hospodaření v obecním lese nebo zrušení oslav výročí hasičského sboru a setkání rodáků.

Studie proti vodě se odkládá

Včera měla být v sídle úřadu prezentovaná studie týkající se realizace protipovodňových opatření na vodních tocích v Rokycanech. Tedy na Klabavě, Holoubkovském potoku a Rakovském potoku před zaústěním do Klabavy. Materiál chce zároveň najít takové řešení ochrany města, které zpřístupní koryto vodního toku veřejnosti a zároveň umožní retenci vody i rozvoj biotopů.

Studie má tři etapy a každou z nich čeká veřejné projednání v novém termínu.

Osečtí pořizují víceúčelový stroj

Nákup víceúčelového stroje řeší dnes od 19 hodin zastupitelé. Sejdou se ve velkém sále úřadu, kde dále jmenují členy školské rady, přijímají dotace a posoudí změnu územního plánu zkráceným postupem.