V úterý ráno sem nejprve zamířili školáci ze ZŠ TGM, po nich vrstevníci z Jižního předměstí a nakonec osazenstvo z ulice Míru. Celkově šlo o osm tříd a návštěvníky nejprve přivítala Bába kořenářka, která představila panoše, bajaju, ctnostné dámy i představitele města. Kluci a děvčátka dostali vysvědčení a Bajaja je vzápětí pasoval na rytíře řádu čtenářského.