Pokles dokládají čísla Oblastního inspektorátu práce (OIP) v Plzni i data, poskytnutá některými zaměstnavateli. „Za rok 2006 máme hlášeno 642 pracovních úrazů, loni 621. Po oba roky si vždy jen dva vyžádaly hospitalizaci delší než pět dnů. Ke smrtelným úrazům v tomto období nedošlo,“ sdělila zástupkyně vedoucího inspektora OIP Eva Holá s tím, že příčiny pracovních úrazů lze hledat v nedodržování základních zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany postižených. Tento fakt zase plyne z nedostatečné kontroly nadřízenými.

Zlepšení konstatuje i zpráva okresní policie, která v případě možného porušení pracovních předpisů pracovní úrazy vyšetřuje. „Loni nebyl v našem regionu zaznamenán pracovní úraz se smrtelným následkem. V říjnu byl hrádeckými policisty vyšetřován pracovní úraz s těžkým zraněním. Došlo k němu v místních železárnách,“ uvedla policejní mluvčí Jana Tomková s tím, že tento případ policisté odložili.

Podle mluvčího holdingu Z–Group Miroslava Slaného šlo o jedinělý vážný úraz. „Jeho příčinou bylo vznícení pracovního oděvu čtyřiatřicetiletého zaměstnance při bezprostředním kontaktu se žhavým vývalkem na vychlazovacím rámu. Jednalo se o neopatrnost zaměstnance v kombinaci s rizikem práce,“ vysvětlil Slaný.

Přes rizikový charakter pracovišť v železárnách nepatří hrádecká fabrika na Rokycansku k výrobám s nejčetnějším výskytem pracovních úrazů. Podle statistiky se totiž obor výroba ocelových trubek podílel na loňských číslech 6,4 procenta. Například roku 1990 zde podle Slaného došlo ke 174 pracovním úrazům, v roce 2000 už jen k osmdesáti a loni ke 47 pracovním úrazům. „Ačkoli zaměstnavatel provádí bezpečnostní školení všech zaměstnanců, kontroluje stav bezpečnosti práce na pracovištích a vyhledává a odstraňuje rizika, nelze pravděpodobnost pracovního úrazu zcela eliminovat,“ dodal Slaný.

Některé firmy, jako třeba Hutchinson v Rokycanech, dokonce na očích všech zaměstnanců sledují, kolik dní uplynulo od posledního pracovního úrazu. „Bez úrazu jsme byli také půl roku. Za loňský rok jsme jich zaznamenali šest. To ale není náhoda. Je to výsledek systematické práce,“ řekl personalista firmy s téměř sedmi sty zaměstnanci Samir Poul s tím, že rokycanské pracoviště je nadprůměrné i v mezinárodním rámci této společnosti. „Většina úrazů nevzniká kvůli technologii, ale kvůli nerespektování správného výrobního postupu. Od jisté úrovně už se počet úrazů těžko snižuje,“ konstatoval Poul s tím, že v Rokycanech se firma loni dostala na čtvrtinu čísel z roku 2000.

Ne každá výroba se ale jeví podle statistiky tak bezpečná. Například obor výroba dílů a příslušenství dvoustopých vozidel, kterým se na Rokycansku zabývá především společnost Borgers, se na loňských číslech podílí skoro 38 procenty. To znamená 235 pracovních úrazů. Na tuto cifru může mít ale vliv i fakt, že tato výroba zaměstnává v okrese tisícovky lidí. V případě Borgersu skoro dvě tisícovky.

„Stovku úrazů jsme měli loni určitě. Toto číslo je dané vysokým počtem zaměstnanců a velkým podílem ruční práce. Většinou jde o to, že se při ní lidé stříhnou nebo říznou. Záleží i na jejich zručnosti,“ řekl vedoucí rokycanského provozu této společnosti Josef Kieweg s tím, že úrazy se firma snaží eliminovat pracovními pomůckami, vstupními školeními, následnou kontrolou a ve výjimečných případech může sáhnout i k finančnímu postihu. „To často nedělám, ale někdy není jiné řešení,“ dodal Kieweg.

Kam pro radu?
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Jedním z úkolů inspektorátu je poskytování bezplatného poradenství zaměstnavatelům a pracovníkům, jak vyhovět předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
Podání stížností a podnětů:
písemně - na vrátnici OIP ve Schwarzově ulici v Plzni, ústně - v sekretariátu vedoucího inspektora OIP
Komplexní poradenství BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci): každé pracovní pondělí 7:30 - 14:00
Komplexní poradenství v oblasti pracovněprávních a mzdových záležitostí: pondělí, středa 7:30 - 17:00
Mimo tuto dobu pak po předchozí dohodě na čísle: 377 423 066.
Ostatní služby v kompetenci OIP: pondělí - pátek: 7.30 - 14.00
• Okres Rokycany: ÚP Rokycany – odbor sociální podpory, ul. Bojovníků za svobodu – středa 8:00 - 12:00