První událostí bylo ocenění nejlepších zaměstnanců domova. Stali se jimi Zdena Kirschová, Simona Fuchsová, Zlata Janoušková, Andrea Benešová Křížková, Marie Kohoutová, Petra Staňková, Jana Pondělíčková a Radek Janoušek.

Předání květin se z pověření ředitelky Jany České za přítomné hosty a přátele domova ujal plk. Petr Cupák z Vojenské kanceláře prezidenta republiky, s finanční odměnou ho následovala sama ředitelka.

Kytičky oceněné obdarovaly svými dárky, které vytvořily v terapeutické dílně, a ještě jim i ostatním pod vedením Václava Špáni pěkně zazpívaly. Poté následoval koncert trubačů Hudby Hradní stráže. Celým dopolednem prováděl Radek Cinke. F