Během února už majetek Sokola papírově přecházel na Rokycany. Špatná finanční situace, již nové vedení Sokola podědilo a se kterou se hodlalo vypořádat půjčkou od města získanou na základě zástavní smlouvy z roku 2016, totiž na likvidační proměnil zjištěný výskyt dřevokazných hub a následné uzavření budovy. Rozsah škod, odhad nákladů potřebných na jejich odstranění a neschopnost splácet kvůli uzavření sokolovny zmiňovanou půjčku vedly Sokol k zásadnímu rozhodnutí. Nabídl převedení svého majetku na město.

Po zhruba půlroční přípravě finální verze smluv došlo v lednu k jejich schválení. Uzavření dodatku k už uvedené zástavní smlouvě řešilo převedení nemovitého majetku TJ Sokol. Převod movitého dále ošetřuje schválená dohoda. Její provedení bylo ale vázané na vklad nemovitého majetku do katastru nemovitostí. Signování smluv odstartovalo proces přepisu majetku, pro nějž byl vyhrazený únor. Dohodou je také ujednaný rozsah budoucího užívání části převáděného majetku Sokolem. Třeba v případě tělocvičny a jejího zázemí, gymnastického sálku, salonku č. 3 pro potřeby divadelního spolku a podobně.

„Drobné tělovýchovné náčiní – jako třeba míče – zůstane ve vlastnictví uživatele. Žíněnky, bradla, koně a podobně převezme město, aby tělocvičnu mohly využívat i jiné oddíly,“ uvedl za odbor rozvoje města Jiří Hlad.

Na město také ze Sokola přešly platné nájemní smlouvy uzavřené se dvanácti subjekty. Co se týče bytu a restaurace, v tomto případě musí Sokol ještě s nájemcem situaci dořešit. Zbývalo také upřesnit podmínky pronájmu tenisového areálu nově vzniklému Tenisovému klubu Rokycany, který se ze Sokola oddělil. „Za radu jsme požadovali, aby klub specifikoval formu péče o areál a plánované opravy, které by se jim započítávaly recipročně proti stanovenému nájmu. Ve středu jsme se také dohodli, že s oplocením areálu ustoupí směrem dovnitř a vzniklý meziprostor zůstane městu k využití,“ sdělil starosta Václav Kočí.

Papírově je tedy vše vyřízené a začala skutečná přejímka.