„Cílem je rozvíjet a posilovat vztahy mezi dětmi, s ohledem na odlišný stupeň i typy mentálního a zdravotního postižení. Chceme podporovat nejen samostatnost a individuální schopnosti a dovednosti, ale i práci v různorodých skupinách. Současně jsme se zaměřili na rozvoj jemné i hrubé motoritiky, smyslovou výchovu a estetické cítění,“ vysvětlily organizátorky Dana Hůsková a Marie Minaříková.

Projektovému dni předcházela příprava v hodinách pracovního vyučování a výtvarné výchovy. „Obleky jsme si připravovali ve škole. Holky navíc pekly pro všechny perníčky, kluci zase dělali výzdobu na chodby školy,“ sdělily sestry Giňovy a Marie Dudová