„Takovou situaci, která přinese řadu omezení, okres ještě nezažil. Ale už v prosinci bude hotový zcela nový podchod u sokolovny a upravou projde ten u nádraží,“ informoval starosta Jan Baloun. Řečené znamená, že práce na půl roku přetnou dvě spojovací tepny v centru města.

„To bude samozřejmě klást zvýšené nároky na dopravu i pochopení lidí. Ale zmiňovaná propojení Rokycan už bezpečnosti chodců nevyhovovala a sami bychom na nové řešení neměli, ani by zásahy do trati mimo nynější modernizaci nikdo nepovolil. Proto je tato příležitost jedinečná,“ konstatoval místostarosta Jaroslav Mráz. Plánovaný podchod u zimního stadionu se dostane na řadu příští rok.

„Neumím si vůbec představit, jak to v budoucnu dokážeme praktikovat. Děti chodí z Jižního předměstí do školy v centru,“ namítala Iveta Tichá. „Budu se je bát samotné pouštět oklikami,“ zdůraznila.

„To si děláte legraci. Jak bychom to dělali se základní uměleckou školou a dalšími kroužky…,“ hrozila se problémů i Dana Pospíšilová. Po oznámení přesných termínů se Deník jednotlivým etapám bude více věnovat. Vedle už zmíněných staveb červenec totiž odstartuje také velké změny v Borku.

Starý most přes trať strhnou a do konce roku ji překlene nový. Konstruovaný s ohledem na to, že výhledově by tam měla vzniknout zastávka. „Té se v rámci modernizase trati ještě nedočkáme, ale včera nás zástupci Českých drah informovali, že v plánech Ministerstva dopravy ČR už zanesená je,“ uvedl starosta.

Ještě v průběhu července by měl pravděpodobně vzít za své i most v Rokycanech poblíž holobytů. Oba budou podle správců železniční dopravní cesty nahrazeny zatímními přejezdy, bezpečnost lidí má ochránit světelná signalizace. „Od nás všech toto opatření bude vyžadovat nejen pochopení, ale i velkou disciplínu,“ upozorňují představitelé města.

Pro Borecké ale situace bude představovat také problém se zásobováním vodou. Radnice se tím už zabývá. Modernizace trati ještě letos zúčtuje také se čtyřobloukovým mostem u prádelny v okresním městě. Vezme za své stejně jako lávka pro pěší. Kontakt mezi oběma břehy měla zajistit nová, umístěná asi o deset metrů po toku níže.

„Propočty ale ukázaly, že by výstavba tohoto typu zařízení, uvažovaného Českými drahami, zvedla vodu asi o pětapadesát čísel. To riskovat nechceme,“ oznámil starosta. Radní se proto rozhodli pro lávku jinou, který překlene celý tok a nezasáhne do koryta. Podobnou jako u zimního stadionu.

Sto padesát tisíc, které doporučili investovat do projektu, bude v pondělí schvalovat zastupitelstvo. „Okamžitě by pak následovalo vyřizování dalších úředních formalit, ale do září, kdy má stará lávka padnout, to kvůli termínům řízením nejspíš nebude. Spíše tak za měsíc, možná až dva poté,“ obávají se shodně oba první muži Rokycan.