To je zpravidla vydávané zájemcům, kteří potřebují toto povolení z opodstatněných důvodů, nejčastěji pro svoje pracovní zaměření nebo podnikání, které také musí doložit se svojí žádostí. Zpravidla jde o zkrácení si cesty přes vojenský prostor do okresu Příbram. V letošním roce by však takový způsob žádosti mohl být ve své podobě posledním. Od roku 2016 se totiž brány újezdu mají otevřít veřejnosti, alespoň tedy ve větší míře než doposud.

Ale ani ti, kteří se dočkají kladného vyřízení, nejsou svými pány. I tak musí dodržovat nařízení a určitá omezení, která jsou podřízená pohybu armády v prostoru. Aktivní v něm pro následující měsíc, tedy únor, zpravidla každý všední den až do 20. února. Pokaždé od devíti do do šestnácti hodin. Závory území se zavírají minimálně dvě hodiny před započetím střeleb. Více informací lze získat na stránkách www.vojujezd-brdy.cz.