Uskuteční se v pondělí 18. září od patnácti hodin v obřadní síni městského úřadu. Seznámit se bude možné s dotačními programy Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II, Nová zelená úsporám a Dešťovka. Aktuální informace o dotačních programech a rady předají pracovníci Krajského úřadu a Státního fondu životního prostředí. Seminář je bezplatný a probíhá bez předchozí registrace.