Pedagogové i studenti zde školákům a jejich rodičům přiblíží jednotlivé předměty včetně praktických ukázek.