Společné foto třídy 1. A najdete v dnešním vydání Rokycanského deníku.

Základní škola Jižní předměstí v Čechově ulici je největší školou města a také celého okresu. Škola je pavilonová. Otevřená byla r. 1962 a prošla už několika rekonstrukcemi. Nový školní rok zahájila se 774 žáky ve 33 třídách. ZŠ řídí Bohumil Nosek. Partu 1. A., jíž představujeme, vede učitelka Radka Dlabalová. Nově ZŠ pro žáky připravila dvě větší novinky. První se týká výuky robotiky – začíná se od šestého ročníku v rámci hodin informatiky. Druhá je v rámci angličtiny. V 5. a 6. ročnících je výuka obohacená o konverzaci. Ve třídě jsou dvě skupiny – v první probíhá výuka s výkladem, psaným projevem atd., ve druhé žáci na stejná témata konverzují. Další týden si skupiny výuku prohodí. Součástí ZŠ je družina a jídelna. Nechybí školní klub, který nabízí zájmové kroužky – anglický jazyk, flétna, matematika, keramika, míčové hry aj. Od páté třídy se ZŠ pro nadané žáky více specializuje buď na rozšířenou výuku matematiky či sportu.