„Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů mění kromě jiných i zákon o zaměstnanosti. Jednou z novinek je změna podmínek pro pobírání podpory v nezaměstnanosti,“ uvedla ředitelka rokycanského úřadu práce Věra Strnadová.

Od 1. ledna musí tedy zaměstnavatel uvádět na potvrzení, tzv. zápočtovém listě, důvod ukončení pracovního poměru v případě, že pracovník porušil povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Pokud se tak stane v době posledních šesti měsíců před zařazením do evidence úřadu práce, nemá uchazeč o zaměstnání nárok na podporu.

Pokud se zaměstnanec domnívá, že nejsou dány důvody pro výpověď zaměstnavatelem, může se bránit. „Jednou z možností je obrátit se na soud nebo na příslušný oblastní inspektorát práce, který kontroluje dodržování povinností zaměstnavatele,“ vysvětlila Strnadová.

Dalšími novinkami, které přinesl rok 2008 a týkají se zaměstnanosti, jsou změny v poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a také přísnější postihy nelegální práce.

Podle Strnadové mají tato opatření zefektivnit vynakládání finančních prostředků v sociální oblasti. „Jejich cílem je zvýšit motivaci lidí a zabránit zneužívání sociálního systému,“ řekla ředitelka s tím, že s ohledem na velmi krátkou dobu účinnosti novely zákona však nelze ještě hodnotit dopad změn.