„Hodnotící kruhy jsou čtyři a v každém z nich rozhodčí s čekatelem,“ uvedl předseda kynologické komise OMS Vladimír Hirsch. Posuzovatelé dělili psy do pěti kategorií, i když drtivá většina z nich si odnášela známky výborná nebo velmi dobrá. „To je důležité pro zařazení do chovu,“ dodal Hirsch. Mezi aktéry byl i zkušený Jan Kozlík z Mirošova: „Převahu tu mají lovecké rasy. Jezevčíci, ohaři, němečtí křepeláci, atd. Pokud je sleduji, extreriér je většinou výstavní.“

Akci si nenechali ujít ani ochránci přírody z rokycanské Švermovy ulice, kteří s myslivci úzce spolupracují.