Předávání cen Srdce se konalo již v letech 2018 a 2019. Na další roky akci znemožnila pandemie covidu. Letos byla tradice oceňování mimořádných zaměstnanců obnovena. Skleněné sošky se symbolem srdce si letos převzali zdravotníci i nezdravotničtí pracovníci, kteří v mnoha případech spojily svůj profesní život právě s některou z krajem vlastněných nemocnic nebo byli v posledních letech zásadními hráči svých pracovních týmů. „Cena Srdce je oceněním nejen profesionality, znalostí, dovedností, spolehlivosti, ale také dobré komunikace s kolegy a u zdravotníků rovněž vřelého přístupu k pacientům, ochoty pomáhat i umění vytvářet kolem sebe příjemnou atmosféru,“ uvedl šéf nemocnic Plzeňského kraje Zdeněk Švanda.

Mezi oceněnými byla lékařka Stanislava Bittenglová, která do nemocnice v Horažďovicích nastoupila poprvé již v roce 1976, po několikaleté praxi obvodního lékaře se do nemocnice vrátila opět v roce 2018 a je tam dosud. Je považována za skvělou lékařku, která je velmi přátelská k pracovnímu kolektivu a milá k pacientům. Z ocenění měla radost. „Je to od všech hezké, děkuji jim, ale myslím si, že takových pracovníků je daleko více. Byla jsem v nemocnici napřed čtyři roky, pak ale zemřel pak doktor na obvodě v Pačejově, tak mi tam dali. Vydržela jsem tam 38 let a nyní jsem zpět v Horažďovicích. Práce mě moc baví, dělá mi radost, ale už jsem na to stará dost, tak toho budu muset nechat. Jsem ale ráda v tamním kolektivu, doma bych se nudila,“ řekla Deníku oceněná lékařka.

Setkání zaměstnanců nemocnic Plzeňského kraje na hradě ve Švihově a předání ocenění Srdce NPK. | Video: Daniela Loudová

Dalšími oceněnými za jednotlivé nemocnice byli:

Domažlická nemocnice

Sanitář operačních sálů Josef Vařejka - je zdravotník tělem i duší. Nejprve pracoval řadu let jako důlní záchranář. V roce 2008 nastoupil do Domažlické nemocnice, kde se přes oddělení následné péče dostal na pozici sanitáře operačních sálů. Tato práce ho natolik pohltila, že zůstává této práci věrný i v důchodovém věku.

Vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení - Božena Volfová - přišla do Domažlické nemocnice hned po škole a v roce 1990 začala pracovat na gynekologicko–porodnickém oddělení jako sestra v lůžkové části. Díky zkušenostem se v roce 2004 stala vrchní sestrou oddělení. Práce je stále její srdeční záležitostí, i když říká, že bez svých skvělých kolegyň by ji nemohla tak dlouho vykonávat.

Lékařka interního odd. a hematologie MUDr. Miroslava Kovářová - nastoupila do Domažlická nemocnice hned po dokončení lékařské fakulty v Praze v roce 1975. Po mateřské dovolené se začala zajímat o obor hematologie a transfuzní lékařství. Svoji pracovní náplň tak dělila mezi internu, hematologii a hematologickou laboratoř. O pacienty v hematologické poradně pečuje dodnes.

Kolektiv oddělení následné a dlouhodobé péče pod vedením primáře MUDr. Františka Stulíka a vrchní sestry Ivany Kalčíkové - Oddělení následné péče vzniklo v Domažlické nemocnici v roce 2005. I když je relativně mladé, stalo se se svými 55 lůžky rychle významnou a nedílnou součástí nemocnice. Svůj podíl na tom mají skvělý a vtipný primář Stulík a báječná vrchní sestra Kalčíková a celý tým sester, sanitářů a dalších lidí tvořících perfektní mozaiku. Mezi nimi mimo jiné staniční sestry Jana Hlaváčová - ranhojič těla i duše, a Blanka Borovanská, klidná a milá duše celého pracoviště.

Nemocnice Horažďovice

Lékařka MUDr. Stanislava Bittenglová

Fyzioterapeutka Mgr. Ilona Sulánová - v nemocnici pracuje jako fyzioterapeutka od roku 2002. Všechny nastalé situace řeší vždy s úsměvem a ochotou. Zařídí bez poznámek i věci, které by přímo řešit nemusela, ale má ráda všechno v pořádku. Patřila mezi klíčové pracovníky v těžké covidové době.

Dokumentační sestra Bc. Eva Tichá - v nemocnici pracuje od roku 2014 jako jedna z dokumentačních sester. Její hlavní pracovní náplní je organizování obsazenosti lůžek. Není to vůbec jednoduchá práce splnit všechny požadavky a vyjít všem vstříc – vyžaduje to mnoho diplomacie, pružnosti a přizpůsobení se nově vzniklým situacím.

Klatovská nemocnice

Hlavní sestra nemocnice Mgr. Vladislava Veselá - je profesionálka odborně jako manažer, ale i jako pedagog. Pracuje nejen v nemocnici ale působila i na střední zdravotní škole. Nyní působí už 22 let na pozici hlavní sestry Klatovské nemocnice. Za to, že tuto náročnou práci může vykonávat tak dlouho prý vděčí hlavně spolupracovníkům a především vrchním sestrám, které jí jsou oporou a jistotou, že společně zvládnou překonat každou překážku.

Vedoucí technického oddělení Václav Jakl - pracuje v nemocnici od roku 2008. Jeho hlavním úkolem bylo koordinovat výstavbu nového monobloku. Následně vedl další stavební a technické projekty rekonstrukce starých objektů například pro následnou péči či dětskou skupinu a před nedávnem řídil výstavbu dialyzačního střediska. Je motorem skvěle fungujícího týmu technického oddělení.

Oddělení následné péče pod vedením primáře MUDr. Richarda Hlavsy a vrchní sestry Mgr. Dany Novákové - tvoří skvělý sehraný samostatný tým, který je stabilní, odvádí svou práci v nejlepší možné kvalitě a vychází vstříc akutním oddělením v rámci komplexnosti poskytované zdravotní péče. Od roku 2011, kdy oddělení vzniklo, ho vede odborně i lidsky primář Richard Hlavsa a významně jej podporuje vedoucí lékař sociálních lůžek Miloslav Görner, vrchní sestra Dana Nováková a samozřejmě celý tým sestřiček, sanitářů a dalších zdravotníků i nezdravotníků.

Lékaři, kteří publikují v odborných lékařských časopisech a přednáší na významných konferencích

- Jan Vachek je nejen primářem interního oddělení, ale stále působí jako nefrolog i ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a zároveň vyučuje studenty na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vede diplomové práce, z nichž některé vznikly v Klatovech. Přednáší na národních i mezinárodních vzdělávacích akcích. Je autorem více než 150 článků v tuzemských i zahraničních časopisech, recenzuje odborné články a je autorem nebo spoluautorem pěti knih, přičemž dvě byly oceněny publikační cenou České internistické společnosti.

- Kateřina Oulehle je vedoucí lékařkou hemodialyzačního střediska. Zabývá se mimo jiné problematikou klinické výživy a připravuje na atestaci v oboru klinické osteologie. Je velice aktivní ve vzdělávání mladších kolegů. Pravidelně publikuje v časopisech s internistickou a nefrologickou tématikou. Je spoluautorkou knižních publikací, z nichž některé byly oceněny cenami České internistické společnosti.

- Richard Pikner působí nejen v Klatovské nemocnici, ale na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a spolupracuje například i s Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Aktivně se věnuje vzdělání a výchově mladších kolegů, vede bakalářské i diplomové práce, je členem několika odborných společností, včetně mezinárodních. Je autorem či spoluautorem více než 40 odborných článků.

Rokycanská nemocnice

Vedoucí lékařka hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Miroslava Padrtová - pracuje v Rokycanské nemocnice od roku 2008. Zprvu na interním oddělení. Nyní je téměř 10 let vedoucí lékařkou Hematologicko-transfuzního oddělení, kdy neustále pomáhá rozvíjet transfusní službu. Daří se ji se svým týmem oslovit spoustu zájemců o dárcovství a budovat v relativně málo zalidněném okrese významnou dárcovskou základnu.

Lékařka MUDr. Olga Šantorová - v Rokycanské nemocnici začínala v roce 1980 jako zdravotní sestra. Během práce ale absolvovala studia Lékařské fakulty v Plzni a po jejímž absolvování nastoupila na interní oddělení jako lékařka. Od roku 2011 pracuje jak na interním oddělení, tak hlavně jako praktický lékař pro dospělé.

Sestra interního oddělení Milada Zoubelová - nastoupila do Rokycanské nemocnice v roce 1987. Od té doby pracuje na lůžkové části interny jako všeobecná sestra. Je oblíbená nejen mezi pacienty, ale i mezi svými kolegyněmi. Pro své nadřízené je jistotou, že práce bude odvedena na 100 procent. Pracuje svědomitě, nikdy neodmítne pomoc.

Stodská nemocnice

Emeritní vrchní sestra interního oddělení Jana Vacíková - je nejdéle stále aktivně pracující sestrou Stodské nemocnice. Nastoupila do ni v létě 1973. V roce 1991 se stala staniční sestrou tehdy nově otevřené interní jednotky intenzivní péče. Poté byla 13 let vrchní sestrou interního oddělení. Nyní již v důchodovém věku pracuje v interní příjmové ambulanci.

Staniční sestra jednotky intenzivní péče Anna Boucová - pracuje ve Stodské nemocnici od roku 1980. V 90. letech se stala staniční sestrou Jednotky intenzivní péče a tuto funkci zastává dodnes. Také ona patří k nejvěrnějším zaměstnancům nemocnice.

Primář rehabilitačního oddělení MUDr. Jiří Wicherek - působí ve Stodské nemocnici 44 let a po celou dobu buduje dobré jméno rehabilitačnímu oddělení. Snaží se neustále zavádět nové moderní léčebné postupy a technologie. Oddělení má díky němu a jeho týmu na Plzeňsku nadstandardní pověst.

Nemocnice Svatá Anna

Staniční sestra Marie Eidelpesová - je mladá, energická, empatická zdravotní sestřička, která se brzy vypracovala na pozici staniční sestry. Má dar naslouchat a poradit. Nebojí se říct pravdu, ale umí přijmout i kritiku. Pacientům rozumí v jejich nelehkých chvílích a umí je motivovat v léčbě.

Fyzioterapeutka Bc. Stanislava Vosecká - pracuje jako fyzioterapeutka už téměř 30 let a i po tak dlouhé době je vždy usměvavá. Kromě pacientů v nemocnici Svatá Anna se věnuje i lidem v Plané, kde vede léčebnou tělesnou výchovu. Pacienti si její práci pochvalují a nejen pacienti. V nemocnici vede program podpory zdraví a pomáhá i zaměstnancům nastavit lepší pohybový vzorec, aby je netrápily bolesti pohybového aparátu. Spolupracuje se zdravotnickou fakultou Západočeské Univerzity v Plzni.

MUDr. Stulík František - je sice kmenovým lékařem Domažlické nemocnice, ale v loňském roce významně pomohl a stabilizoval tým lékařů i v nemocnici Svatá Anna. Pomohl skromně a s úsměvem a kdykoli to nemocnice potřebovala. Tým nemocnice mu děkuje za obětavou práci.