Uskuteční se od pondělí 15. do středy 17. června mezi 13. a 17. hodinou v sídle ZUŠ (Jiráskova ulice 181).

Zápisu předchází vyplnění a odeslání elektronické přihlášky. Zájemci ji najdou na webových stránkách školy www.zusrokycany.cz. Pokud uchazeč přihlášku vyplnit nemůže, lze tento úkol splnit osobně při talentových zkouškách.