• V mateřské škole U Saské brány od 8 do 12 hodin.
  • V mateřské škole v Raisově ulici od 8 do 12 hodin.

Ve dnech 14 a 15. dubna od osmi do deseti hodin se budou v obou pracovištích konat Dny otevřených dveří.

  • V mateřské škole ve Školní ulici od 8 do 11 hodin a od 13 do 14 hodin.
  • V mateřské škole v Čechově ulici od osmi do šestnácti hodin.
  • V mateřské škole Borek od osmi do jedenácti hodin.

Rodiče si k zápisu přinesou rodný list dítěte a doklad o bydlišti, například občanský průkaz zákonného zástupce.