„Probírali jsme dotace, a tudíž akce, které se budou letos realizovat,“ sdělil předseda svazku a zároveň starosta Holoubkova Lukáš Fišer. Jedná se například o nové autobusové čekárny pro sedm obcí, a to Strašice, Mýto, Těně, Klabavu, Příkosice, Kamenný Újezd a Kyšice. Na pořadu rokování byla i příprava cyklovýletu, který celek pravidelně pořádá a na nějž rovněž žádal o podporu.

V neposlední řadě se přítomní věnovali požadavkům nového evropského nařízení souvisejícího s ochranou osobních údajů.