Představitelé města se budou například zabývat finančními příspěvky pro zdravotnická zařízení. V návrhu je 185 tisíc pro Rokycanskou nemocnici, a.s., na zakoupení inkubátoru, 75 tisíc pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje na pořízení dýchacího přístroje, 60 tisíc Léčebně TRN Janov na ultrasonograf a 30 tisíc Chirosu na úhradu opravy endoskopu.

Rozdělovat se také budou finanční prostředky z Programu regenerace městské památkové zóny a z rozpočtu města určené na obnovu jednotlivých památek. Finanční injekce by se měly týkat radnice, budovy farního sboru ČCE v Jiráskově ulice, kostela Panny Marie Sněžné a domů č. p. 133, 17 a 91.

Projednávat se budou i změny rozpočtu a také přijetí účelových dotací. Ať už z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu ekologických projektů, od Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře či přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb.
Ujasnit je třeba i podmínky prodeje bytu Na Pátku dražbou a řada dalších záležitostí.