Ejpovice - Středeční večer patřil v restauraci U Salcmanů přednášce Marcela Berana o zatčení nacistického kata K. H. Franka na Rokycansku. Výklad včetně následné diskuse přilákal přes 120 návštěvníků. Nejen z řad dříve narozených, ale i těch, kteří se chtěli o zadržení státního ministra pro protektorát Čechy a Morava dozvědět více. Frank byl zadržen v Rokycanech a po zastávce v Ejpovicích pokračoval do Plzně.

Hůrky - Zastupitelů obce i dalších zájemců z řad občanů se týká v pátek 23. února od 17 hodin veřejná schůze. Dějištěm bude Lidový dům, kde je v programu příspěvek hůreckým spolkům, dopravní obslužnost nebo zřízení spořícího účtu.

Ilustrační foto
Živnostenský bál v Dobřívě nabídne možnost vyhrát luxusní zájezd

Rokycansko - První kolo grantového řízení Stromy pro jarní výsadbu 2024 vyhlásila Nadace ČEZ. Zájemci si mohou podat žádost o grant do 29. února a mohou získat až 150 tisíc korun na výsadbu stromů, alejí či obecních sadů, případně obnovu stávajících parků atd. Více informací na www.nadacecez.cz.

Na Rokycansku loni příspěvek využili například v Kamenném Újezdu, kde vysadili v areálu požární nádrže patnáct okrasných třešní a u plotu mateřinky Kameňáček vysadily děti pětadvacet keřů ostružníku a maliníku.