„Počítá i s využitím části osmdesátimilionového rámcového úvěru od Komerční banky. Část peněz už je zakotvená v plánu akcí. Protože úvěr je smluvně ošetřený, může z něj město v roce 2020 hned čerpat,“ informoval tajemník Pavel Vlček.

Rozpočet na rok 2020 byl sestavený jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy ve výši 61 626 501 Kč a navrhovanými rozpočtovými výdaji – 84 356 501 Kč – činí 22 730 000 korun. Zmíněný schodek bude hrazený ze zdrojů z minulých let a z části už zmíněného bankovního úvěru stanovené na 15 430 tisíc Kč.

„Mezi tři prioritní akce pro letošní rok, na nichž jsme se shodli, patří druhá etapa rekonstrukce sokolovny,“ informoval starosta Michal Muravecký. Po dokončení zbývající části dokumentace bude možné vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby. „Dále se mezi priority řadí kompletní rekonstrukce úpravny vody a pak rekonstrukce náměstí,“ doplnil starosta.

Plánovaných investičních akcí, s nimiž Zbiroh na nejbližší období počítá, je však