Po vykácení a odklizení rizikových stromů podél silnice následovala žádost města o instalaci značení. „Na jejím základě a vydání souhlasného stanoviska policie vlastník komunikace SÚS Rokycany přikročil k realizaci. Řidiče už značení na nebezpečnou zatáčku upozorňuje,“ sdělil tajemník městského úřadu Pavel Vlček.