„Výběr dodavatele bude následovat,“ sdělil tajemník Pavel Vlček. Radní se zabývali i návrhem rozpočtu základní školy. Dosahuje zhruba stejné výše jako současný. Na pořadu bylo též uzavírání dohody s firmou ze Starého Plzence. Týkala se další etapy výměny vodovodních přípojek v bytovkách, tentokrát pro osm domů. Hlavní řad už je zrekonstruovaný.