Poslední květnový den se uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva. Hlavním bodem se stalo projednání záměru dosavadního starosty Milana Ruska odstoupit z funkce. Konstatoval, že rezignaci má připravenou, ale s ohledem na zájem veřejnosti připravil v návrhu dvě varianty. Prvníz nich bylo odstoupení. Druhou podle něj zareagoval na přání příznivců a podporovatelů.

„Ptali se nejen na okolnosti a důvody avizovaného rozhodnutí, ale také za jakých okolností bych byl ochotný rezignaci přehodnotit a setrvat ve funkci alespoň do konce volebního období,“ vysvětlil. Zastupitelům pak předložil podmínky, při jejichž přijetí by byl ochotný setrvat ve funkci. První z nich bylo schválení Etického kodexu, druhou změna uvolněnosti starosty. „S ohledem na klima v zastupitelstvu chci více času věnovat rodině a tomu, kde mohu být užitečnější,“ objasňoval. Dodal, že svou uvolněnost pro výkon veřejné funkce nabídl místostarosta Michal Muravecký.

Ruskova zásadní podmínka – kodex obsahující řadu pro představitele města zásadních mravních zásad – ovšem větším poměrem hlasů neprošla a starosta svou demisi potvrdil. Zastupitelem zůstává. Místostarosta Muravecký v poděkování mu pak mínil, že bez Ruska, jako neodmyslitelné součásti ve vedení města, si jeho plynulý chod (do konce volebního období) – i s ohledem na rezignaci zkušeného tajemníka – nedokáže dost dobře před-stavit. „Nově zvoleného starostu respektuji, jsem připravený mu pomáhat v rámci své neuvolněné funkce,“ dodal.

Na zasedání ještě Rusek představil nového tajemníka Pavla Vlčka. Do funkce ho jmenoval k 30. 5., s nástupem k 1. 7. 2017. Následovala volba nového starosty. Tajná forma byla hlasováním zamítnutá. Ve vyhlášené veřejné zastupitelka Rancová navrhla Terezu Šístkovou. Jedenácti hlasy pro (2 proti, 1 zdržení se) byla její nová role stvrzená. Důvěru s díky přijala a po blahopřání a převzetí insignií si s exstarostou vyměnila místo. (Mimochodem, už při komunálních volbách právě ona získala nejvíce hlasů lidí.) „Budu funkci vykonávat uvolněně,“ sdělila Deníku.