Jedná se o mož- nost navštěvovat takzvanou Univerzitu třetího věku (U3V), a to přímo ve Zbiroze.

„Na začátku byly osobní kontakty a myšlenku pak v záměr proměnila vzdělávací komise městského úřadu. Vzali jsme si ji za svou a získali i podporu rady města," uvedl předseda komise Petr Hobl. „Považujeme za důležité, že starším lidem můžeme nabídnout něco zajímavého, do čeho se lze zapojit," dodal.

Pro začátek padla volba na téma historie Zbiroha a okolí, protože se zdálo dostatečně nosné na to, aby probudilo zájem lidí o nabízené studium. Zahrnout by mělo i geologickou minulost regionu, hrady a zámky v něm, archeologické objevy a podobně. Toho všeho by se měly týkat přednášky během prvních dvou roků tříletého cyklu studia. Třetí akademický rok, pokud budou zájemci chtít dospět k absolutoriu a nechat se promovat, si bude možné vybrat z dalších témat nabídky Univerzity třetího věku," doplnil Hobl.

Předpokládaný zájem lidí o studium se potvrdil. Přestože zmíněný typ vzdělávání se platí, komise už eviduje 25 předběžných přihlášek. Předpokládá, že počet by se mohl ustálit na třiceti, což považují její členové za optimální.

Každý se šesti semestrů tříletého cyklu doplní také zajímavé exkurze. Jinak se během přednášek, které se budou konat v nové zasedací místnosti městského úřadu, běžně počítá s obrazovou projekcí. Hodin se ujmou pedagogové a vědečtí pracovní- ci Západočeské univerzity. „Zbiroh se tak stává legitimní pobočkou této instituce pro daný typ studia. V Plzeňském kraji je jich zatím jen několik," zaznělo pyšně od zástupců komise vzdělávání.

Zápis ke studiu je stanovený na 6. listopadu. Slavnostní zahájení a první z přednášek jsou naplánované na 10. listopadu. Každý semestr bude takových dvouhodinovek obsahovat šest a uzavírá se zpracováním závěrečné zápočtové práce. „Pro pravidelné návštěv- níky a pozorné posluchače přednášek to ale bude velmi jednoduché," ujišťují organizátoři.

Poslední šanci přihlásit se ke studiu U3V ve Zbiroze platí už jen do soboty, tedy 24. 10., ať už osobně v podatelně městského úřadu nebo elektronicky na webu města.