V rámci Měsíce čtenářů, jímž je právě březen, vyhlásila amnestii na pokuty za pozdní vrácení knih. Kromě toho nové zájemce zaregistruje na rok zdarma. Chystá také besedu pro školku a pro děti celkově jsou připravené zábavné kvízy a soutěže. Tradičně už (29. března) pozve i na Noc s Andersenem.