Ve středu se v rokycanské radnici uskutečnilo projednávání konečné podoby za účasti všech dotčených institucí.

„V zastupitelstvu už jsme definitivu plánu projednávali dvakrát a rozhodovalo se o schválení připomínek občanů,“ informoval starosta Jiří Pražský. „Pamatováno je na rozvoj bydlení, výroby, dopravy i odpočinkové zóny,“ dodal. „Snažili jsme se zohlednit předem vyslovené návrhy i plány do budoucna,“ doplnil vedoucí stavebního odboru MěÚ Zbiroh Zdeněk Mlnařík.

„Pro celkovou koncepci je důležité, že zůstává zachovaný zelený koridor kolem rybníků a na Zbirožském potoce,“ upozornil architekt Petr Tauš. „Vymezeny jsou ale naproti tomu rozsáhlé plochy pro bydlení a výrobu. Ta je situovaná na jižní okraj města, aby negativně nezatěžovala obytnou část,“ vysvětloval. Podotkl ještě, že dát všechno do souladu byl oříšek i kvůli respektování zájmu ochrany území. Více než polovina území města se totiž nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Plán dopravně řeší i celé Zbirožsko. Pro město je navržen obchvat po jihovýchodním okraji, aby se umožnilo zklidnění centra. „Jedním z dopravně problematických míst byl třeba sjezd z Františkova k rybníkům. V těch místech je silnice sice nová, ale kvůli zástavbě úzká. Navrhujeme tu do budoucna přeložit napojení silnice druhé třídy na severní okraj města k čistírně odpadních vod,“ objasňovala za Správu a údržbu silnic Rokycany Renáta Chaloupková.

„Předpokládáme, že všechny úpravy po zahrnutí připomínek proběhnou do konce roku a příští už podle něj pojedeme,“ míní starosta.