„Malá vinice tu kdysi bývala. Chceme ji obnovit, samozřejmě ale s využitím všech soudobých poznatků,“ uvedl představitel společnosti Gastro Žofín, která zámek vlastní, Jaroslav Pácha. Záležitosti už se daly do pohybu.

Město Zbiroh ministerstvo zemědělství o založení vinice už požádalo. „Této role jsme se zhostili, protože o ni musí žádat ten, na jehož území se bude nacházet,“ sdělil starosta Jiří Pražský. Představitelé Zbiroha jsou také nakloněni vzniku vinařského muzea. Bývalá vojenská tělocvična v parku, i s celým sousedním areálem kasáren, přešla na Hasičský záchranný sbor. V současnosti leží na stole starosty Zbiroha k podpisu připravená smlouva o bezúplatném převodu tělocvičny na město a připravuje se další. Tentokrát o pronájmu objektu Gastru Žofín. "Zbývá dořešit pár drobností. Zastupitelé už svůj souhlas se záměrem dali,“ informoval Pražský.

Projekt na přeměnu budovy v muzeum je také připravený. „S jejím venkovním vzhledem se bez velké přestavby moc neudělá. Změníme ale střechu a přibudou drobnější úpravy, které umožní lepší začlenění stavby do krajiny. Třeba dřevěné treláže, aby stavbu mohla obrůst rychle se pnoucí réva,“ sdělil Pácha.

K vinici jsme se od něj dozvěděli, že už je oficiálně zaregistrovaná jako Zámecká trať a má tu zvláštnost, že je nejvýše položenou vinicí v Čechách a na Moravě. „Pěstovat se tu bidou rezistentní odrůdy, jejich přesnou skladba je záležitostí našeho předního odborníka na vinařství – profesora Krause.

„Vinice bude rozhodně zajímavá a spolu s muzeem sem mohou přilákat další turisty. Vlastně už půjde o třetí muzeum ve Zbiroze. Máme městské, kromě toho v sousedství zámku už připravují hasiči celorepublikové muzeum a vinařské trio doplní,“ dodal Pražský