Město je zásobované vodou ze šesti vrtaných studní. Tedy – z podzemních zdrojů. „V důsledku změny klimatu a dlouhodobého sucha poklesla vydatnost vrtů už o třetinu a nedá se vyloučit další pokračování úbytku,“ upozornil Petr Šmolík, vedoucí vodovodů a kanalizací společnosti Revos. Ta zásobování vodou ve Zbiroze obhospodařuje. Za poslední týden se podle Šmolíka situace rapidně zhoršila. Spolu s městem proto apeluje na omezení spotřeby pitné vody k účelům, jakými je plnění bazénů, zalévání, stříkání cest a podobně.

Představitelé Zbiroha věnují situaci pozornost už delší čas. „Nechceme lidi pouze strašit, snažíme se vytvářet rezervy,“ sdělil starosta Michal Muravecký. „Tento rok vznikly dva nové vrty pod stávající úpravnou vody a dělá se na jejich uvedení do provozu. Počítáme ale i s posílením zdrojů novými vrty v prostoru takzvaných Luk,“ informoval. Doplnil, že ve starém sídlišti se také provádí výměna netěsného potrubí za nové.