Pokud vyjde předpoklad některých meteorologů o tuhé zimě, dětem ve zbirožské mateřince bude teplo.

Proto se teď ale okolí školky změní ve staveniště a zčásti se tento ruch dotkne i vnitřních prostor. Zatepluje se.

V úterý zástupci města předá-vali staveniště firmě, která zakázku vysoutěžila. Ze šesti zájemců, jež se o ni ucházeli, se komisi cenou i návrhem prací zdála nejlepší Silba Elstav.

„K uskutečnění akce nám pomůže získání dotace. Hotovo ale musí být ještě letos, nejraději do konce listopadu, aby se všechno stačilo i vyúčtovat," informoval starosta Jiří Pražský.

Výše získané dotace by měla po vyúčtování pokrýt 90 procent z uznatelných nákladů. „Z pětaosmdesáti procent se skládá z evropských peněz poskytnutých přes Fond soudržnosti a pět procent by měl uhradit Státní fond životního prostředí," uvedl vedoucí stavebního odboru MěÚ Zbiroh Zdeněk Mlnařík. Zbytek nákladů uhradí město.

Akce obnáší nejen zateplení zdí, což představuje plochu zhruba 3030 metrů čtverečních, dále stropů, ale také výměnu dveří v plášti budovy a oken. Dosavadní nahradí nová plastová.

„I když se zateplením stropů částečně sníží výška místností, pořád bude dostatečná. Kromě toho, snížení přispěje i k šetření energie na vytápění," míní starosta.

Výsledný záměr je určitě pro malé klienty zařízení dobrý, ale spolu s pedagogy se musí nejdříve vypořádat s jeho realizací. „Práce spojené se zateplováním a výměnou oken jsou teprve v začátcích. Problémy co do organizace a chodu školy to určitě přinese. Řešení organizačních záležitostí mám dopředu promyšlené, ale je třeba je s rodiči a těmi, kteří nám slíbili pomoc, probrat," uvedla ředitelka MŠ Marie Holečková. K jednání dojde tento týden.