Největší část diskuse zabrala žádost Kařezu o finanční dar ve výši 200 tisíc Kč, který účastníci odsouhlasili. „Peníze budou použity na projektovou dokumentaci parkovacího domu. Vyroste na stávajícím parkovišti u železniční zastávky Kařez,“ uvedl tajemník zbirožského úřadu Pavel Vlček. Projekt bude stát 1 200 tisíc Kč, přičemž 800 tisíc získal Kařez od Plzeňského kraje. O zbytek bude žádat okolní obce, jejichž občané u frekventované stanice parkují.

Stavba přízemního parkovacího domu pro osmdesát vozidel vyjde Kařez zhruba na třiatřicet milionů korun. Obec bude žádat MAS Světovina o dotaci, která představuje 95 procent z celkové částky. Zbytek musí uhradit Kařez.

Tamní nádraží se stalo důležitým uzlem před osmi lety. Nahradila nedalekou stanici Zbiroh. Staví zde zejména rychlíky na Plzeň i na Prahu, přičemž cestující se rekrutují nejen ze Zbirožska, ale také ze středočeských obcí Cerhovice, Komárov, Osek, atd. V Rokycanech jsou moderní soupravy za 11 a v Plzni za 22 minut.

Není divu, že přilehlé parkoviště s třiceti místy zájmu cestujících zdaleka nestačí. Motoristé tudíž stojí na všech možných, ale také zakázaných místech v Kařezu.

Zastupitelstvo se marně snaží o nápravu a východiskem by mohl být zmíněný parkovací dům. Otazník visí nejen nad náklady na jeho výstavbu, ale také nad provozováním.

Pokud jde o další výstupy ze zasedání mikroregionu, počítá návrh rozpočtu na rok 2021 s příjmy a výdaji ve výši 230 050 korun. Schválený byl rovněž střednědobý výhled finančního zajištění na roky 2022-2023.

Dobrovolný svazek 11 obcí byl založen v roce 2000 a tvoří ho Kařez, Kařízek, Cekov, Sirá, Lhota pod Radčem, Plískov, Drahoňův Újezd, Ostrovec-Lhotka, Líšná, Týček a Zbiroh včetně jeho satelitů.