S několika dalšími regionálními společnostmi z celé republiky se subjekt nově stal součástí rozvětvené divize Z-Group bus. Její krajská větev bude nadále působit jako ČSAD autobusy Plzeň s obsluhou jihozápadních Čech. Vede ji dosavadní ředitel Václav Königsmark: „ Děkuji všem našim cestujícím a v roce 2021 jim přeji hodně zdraví. Věřím, že zůstanou nadále našimi spokojenými zákazníky.“

Plzeňská část nyní disponuje 110 autobusy a 160 zaměstnanci. „Všechny stávající smlouvy zůstávají v platnosti, Z-Group bus převzal i všechny závazky, které budou plně uhrazeny,“ upozorňuje mluvčí mohutné skupiny Miroslav Slaný.

Kadlec v Rokycanské školce
Do rokycanské školky dorazil hajný Kadlec, hasiči jeli na Dobřív

K velké dopravní revoluci na západě Čech došlo v polovině loňského roku. Kraj zvolil místo ČSAD jiného dopravce, k němuž v rámci okresu přešla většina řidičů. V prvních měsících byla situace hektická, ale Rokycansko se řadilo mezi ta klidnější území.