V Základní škole ulice Míru, Čechově a ZŠ T. G. M. si jako termín zápisu zvolili čtvrtek 28. ledna. „Akce se ve všech třech zařízeních uskuteční od deseti do sedmnácti hodin,“ sdělil rokycanský starosta Jan Baloun. I v okresním městě se ale očekává boj o žáky.

Také základní školy v ostatních místech Rokycanska se obávají, že i letos dorazí málo dětí.

„U nás máme zápis vypsaný na šestadvacátý leden, a to od deseti do šestnácti hodin. Dopoledne se navíc mohou rodiče i děti podívat, jak probíhá hodina u letošních prvňáčků. Příští rok plánujeme otevřít opět jednu první třídu. Očekáváme, že k zápisu dorazí patnáct dětí. Letos prvně mohou přijít i ty pětileté. Příští rok už snad, podle informací z mateřské školy, bude prvňáčků víc,“ uvedla ředitelka Základní školy Mýto Jaroslava Roučková.

Zbirožskou ZŠ děti s rodiči navštíví v pátek 22. ledna. Zápis je vypsaný na dobu od 13 do 17 hodin. „Obeslali jsme všechny obecní úřady ze spádové oblasti, a tak se dozvěděli, jaký počet budoucích školáků by mohl přicházet v úvahu. Kolik jich ale ve skutečnosti přijde, nevíme. Raději však chceme otevřít dvě první třídy s počtem žáčků pod dvacet, aby se jim učitelky mohly více věnovat, než jednu přeplněnou“ informovala zástupkyně ředitelky Miluše Jonáková.

Zápisem pro budoucí prvňáčky ale ve Zbiroze kontakt se školou až do září nekončí. Rodičům nabízí ZŠ přípravu malých na vzdělávací proces formou zábavného kurzu Pastelka. „Osvědčil se nám a i letos jej povede kolegyně Andrea Tláskalová,“ doplnila zástupkyně.

Do voldušské školy míří většinou děti z pěti obcí. „Letos by jich do první třídy mohlo přijít tak třiadvacet, ale víme už, že budou odklady nástupu. Někteří rodiče pracující v Rokycanech vozívají děti s sebou,“ vysvětlovala ředitelka zařízení Václava Aubrechtová.

„Vzhledem k malému počtu dětí zápas o školáky pokračuje i pro příští školní rok,“ konstatovala ředitelka ZŠ Mlečice Marie Pražská. V mateřince mají třináct předškoláčků, tři z nich s odkladem školní docházky. „Nevíme, zda nepřibudou další, a všude je vždy i možnost volby jiné školy. Teoreticky by mohlo nastoupit deset prvňáčků, což by, protože jsme malotřídka, bylo pěkné,“ míní.

M. Šmejkalová, B. Šopejstalová