Hledání závady trvá již třetí měsíc. „Už od Vánoc se ve městě zvýšil odběr vody asi na 500 krychlových metrů za den. Obvyklá spotřeba je kolem čtyř set.Ł Domníváme se, že je to zapříčiněno poruchou, nebo několika menšími poruchami, na vodovodní síti,“ upřesňuje tajemník města Pavel Vlček.

Zaměstnanci firmy Revos, která je ve Zbiroze dodavatelem pitné vody a ostatních vodárenských služeb, prý poslouchají každou přípojku sluchátkem a prohlížíme kanalizační poklopy. „V kanalizačních rourách zjišťujeme, jestli někde neteče čistá průzračná voda. Se sluchátkem zkoušíme, jestli uslyšíme syčení unikající vody. Prolezli jsme každý kout ve městě a nemůžeme nic najít,“ povzdechl si vedoucí vodovodů a kanalizací Revosu Petr Šmolík.

Do Zbirohu už firma pozvala i specialistu z Plzeňské vodárny s nejmodernějším přístrojem, který prověřil již polovinu města. Stále bez úspěchu.

„Použili jsme i další metodu, a to uzavírání malých částí městských čtvrtí v nočních hodinách s následnou kontrolou grafů na dispečinku, zda se porucha neprojeví v té uzavřené oblasti. Stále ale běháme po městě a pátráme. Nemáme jinou možnost než to najít,“ doplňuje Šmolík.

K pátrání se teď zástupci města snaží přimět i místní občany. „Při zjištění neobvyklého hluku, příkladně z kanalizačních poklopů, neobvyklý hluk v domě (syčení, šum ve sklepu), tekoucí a zurčení vody, (třeba vedle v neobydleném domě), rozmočený terén v okolí a podobné neobvyklé věci, nahlaste toto místo provozovateli vodovodu, případně zavolejte na telefonní čísla 602 223 962, 371 723 041, nebo se zastavte na městském úřadě a pracovníci úřadu to sdělí provozovateli,“ vyzývají radní.

Šárka Meissnerová