ZBIROH - Návštěvníci zbirožského hradu se v pátek 5. května od 19 hodin přenesou do doby, kdy tam panovala dynastie Lucemburků. Prohlédnou si původní gotické části hradu a zavítají do královských komnat středověkého paláce. Uvidí nejeden vzácný exponát z doby Lucemburků, z ochozu hlásné věže spatří krajinu kolem císařské cesty Via Carolina a celý okruh bude korunovat návštěva hradní kaple, která tehdy sloužila k soukromým modlitbám. Na prohlídku je nutná předchozí rezervace (602 527 632). Bližší informace a ceník na www.zbiroh.com. Projekt se koná každý květnový pátek.

ZBIROH - Opět zůstáváme ve Zbiroze, neboť v sobotu 6. května od 14.30 je připravené Dětské hradní odpoledne, cesta kolem zámku se zábavnými úlohami, prohlídka nejzajímavějších míst i historkami o životě tehdejší vrchnosti. Rovněž zde se pokračuje každé květnové sobotní odpoledne a také je nutná předchozí registrace.

HŮRKY - Posezení při harmonice ke Dni matek pořádají v neděli 7. května od 15 hodin hasiči z Hůrek za podpory obce. Dějištěm bude sál Spolkového domu, kam dorazí muzikanti plzeňského C.K. Oficír šraml a nabídnou písně z dob Rakouska - Uherska i melodie na přání. Každá žena obdrží květinu a vstup je zdarma.

Další práce na pyrotechnické očistě v bývalém vojenském prostoru v Brdech budou zahájené v úterý 9. května kolem vrchu Kočka
Pyrotechnici budou na Rokycansku pokračovat v očistě Brd

KŘÍŠE - Rovněž v neděli 7. května, ale už od 14 hodin, se koná mše svatá před kaplí svaté Barbory a svatého Floriána v Kříších. S farnostní ve Zbiroze ji pořádají členové SDH Kříše.

ZBIROH - První zbirožský světoběh se koná v pondělí 8. května dopoledne. Centrem akce bude fotbalové hřiště TJ Město, kde se mohou účastníci registrovat od 8 do 8.30 hodin. Následuje společná rozcvička (8.50), krátká trasa na tři kilometry (9.00) a od 9.30 dětské tratě přímo na hřišti. Vyvrcholením je v deset hodin výběh na osm kilometrů v okolí Světoviny. Součástí premiérového ročníku je měření tlaku, glykémie a tělesného tuku.